Archive for Juni, 2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Usluge štampe

 

Komentari isključeni za Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača more...

Potpisan protokol saradnje između JU Dom zdravlja Bugojno-Centra za mentalno zdravlje, PU Bugojno, osnovnih i srednjih škola

U Domu zdravlja Bugojno u srijedu 08.06.2016. godine potpisan je sporazum o saradnji između Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Bugojno i odgojno obraznovih ustanova Općine Bugojno.

Potpisnici sporazuma saglasni su u okviru svojih nadležnosti primjena odredaba zakonskih propisa iz zdravstvene zaštite, zaštite o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecocm, o pravima iz porodičnog zakona, zakona o zaštiti od nasilja u porodici, krivičnog zakona FBiH, konvenciji o pravima djeteta, rezoluciji o sprečavanju maloljetničke delikvencije i postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. Protokolom se uređuje međusobna saradnja: unapređivanje partnerstva potpisnika Protokola, jačanju odgovornosti potpisnika, zajedničkim radom sa drugim relevantnim institucijama u zajednici, izradi strateških i godišnjih planova, saradnja u okviru naučno-istraživačkih radova, saradnja u projektnim aktivnostima, razvoju zajedničkih inicijativa i osnivanju zajedničkih radnih grupa.

O potpisivanju protokola više su rekli u video izjavama: prim. dr. Irhada Strukar, v.d. direktorica JU Dom Zdravlja Bugojno i Sadina Đogić, direktorica OŠ Bristovi Bugojno.

 

Komentari isključeni za Potpisan protokol saradnje između JU Dom zdravlja Bugojno-Centra za mentalno zdravlje, PU Bugojno, osnovnih i srednjih škola more...

Copyright © 1996-2010 Dom Zdravlja Bugojno. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress