J.U. Dom zdravlja Bugojno je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništva Općine Bugojno iz područja zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. Osnivač Doma zdravlja je Općina Bugojno.Sve naše ambulante,odjeli, ambulante porodične medicine opremljene su u skladu sa BH standardima i standardima o javnom zdravstvu u Bosni i Hercegovini.


J.U.  Dom zdravlja Bugojno organizuje se rad svakim radnim danom od 07-15 sati u prvoj smjeni i to za sljedeće ambulante:

 • ambulante opće medicine
 • ambulanta medicine rada
 • biokemijski laboratorij
 • rtg kabinet
 • stomatološke ambulante
 • stomatološka tehnika
 • ambulanta za plućne bolesti
 • služba za higijenu i epidemiologiju
 • služba za kućno liječenje i patronažu
 • centar za mentalno zdravlje
 • centar za fizikalnu rehabilitaciju
 • savjetovalište za diabetes
 • zdravstvena zaštita predškolske i školske djece
 • zdravstvena zaštita žena
 • ORL ambulanta
 • hirurška ambulanta
 • internistička ambulanta
 • oftalmološka ambulanta
U sljedećim službama organizovan je rad i dvije smjene a radno vrijeme od 07-20 sati i to:

 • RTG kabinet
 • biokemijski laboratorij
 • stomatološke službe
 • zdravstvena zaštita predškolske djece

Organizovan je i rad u područnim ambulantima i to ; Gračanica, Rovna, Drvetine, Vesela i Kandija. Služba hitne pomoći organizovana je svih  24 sata. Konsultativno specijalističke službe koje rade u određenim danima su:

 • ortopedijska, dermatološka i urološka i onkološka

Naš cilj je obezbjediti što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sistema.

 

Obezbjeđujemo kontinuitet zdravstvene zaštite i rješavamo akutne i kronične poremećaje zdravlja primjenjujući suvremene medicinske doktrine akcenat stavljamo na prevenciju bolesti.